Bu web sayfaları Abdurrahman mah. Şehit emniyet müdürü ertan nezihi turan cad. Yaşar atlı plaza no:7/43, 22100, Edirne adresinde faaliyet gösteren Portalusso için Dağ Mağazacılık Tekstil E-Ticaret Ltd. Şti. tarafından hazırlanmaktadır.

Genel Müdür: Dr. Nadir Kerem Dağ

Ticari tescil yeri: Edirne, Türkiye

Vergi no: 2651164419

(Türkiye müşterileri için: bu web sayfaları Abdurrahman mah. Şehit emniyet müdürü ertan nezihi turan cad. Yaşar atlı plaza no:7/43, 22100, Edirne adresinde faaliyet gösteren Portalusso için Dağ Mağazacılık Tekstil E-Ticaret Ltd. Şti. tarafından hazırlanmaktadır. Ticaret sicil numarası: 8936-12004; vergi numarası: 2651164419)

Portalusso'nun web sayfalarına erişen tüm ziyaretçiler aşağıdaki şartları kabul eder. Aşağıdaki şartların tamamını kabul etmeyen ziyaretçiler Portalusso web sitesine erişmekten imtina edebilir.

1. Kabul

Portalusso web sitesini ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederiz. Ziyaretçiler bu web sitesine erişip sitede gezinerek bu Şart ve Koşulları, burada belirtilen tüm geçerli kuralları herhangi bir kısıtlama ya da şart olmaksızın kabul eder. Lütfen Şart ve Koşulları dikkatle okuyunuz. Bu site genelinde "onun", "şirket" ve "Portalusso" ifadeleri Dağ Grubu'nun yasal ticari işletmesi anlamına gelir.

2. Web sitesi gizlilik politikası

Portalusso web sitesine gönderilen tüm maddi veya kişisel bilgiler gizlilik politikası bildiriminde belirtilen Portalusso kişisel verilerin gizliliği ve korunması politikasına tabiidir.

3. Feragat

Bu web sitesinin kullanımı yalnızca ziyaretçi olarak sizin sorumluluğunuzda bulunmaktadır. Web sitesinde yer alan bilginin yanlış ya da eksik olması durumundan Portalusso sorumlu değildir. Bu web sitesinde yer alan materyallere herhangi bir şekilde güvenip güvenmemek, bu materyallerde ve bilgiler üzerinde yapılan her türlü değişikliği denetlemek kullanıcının kendi sorumluğundadır.

4.Portalusso'ya verilen bilgi ve veri

Bu web sitesine elektronik posta ya da diğer yollarla aktarılan her türlü veri, soru, yorum, öneri ya da benzeri her türlü kişisel olmayan malzeme ya da iletişim gizli olmayan ve telifle korunmayan şeklinde değerlendirilecektir. Aktarılan veya gönderilen her şey Portalusso’nun mülkiyetine dahil olur ve çoğaltma, açıklama, iletim, basılı ve görsel olarak yayınlama veya gönderme dahil her türlü amaç için kullanılabilir. İletmek için lütfen info@portalusso.com adresini kullanın. Ayrıca Portalusso bu web sitesine gönderilen tüm tebliğlerde yer alan her türlü tasarım, fikir, sanat eseri, icat, gelişme, öneri veya konsepti ürünlerin geliştirilmesi, üretimi, reklamı ve pazarlanması dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü amaçla kullanmakta özgürdür. Böyle bir kullanım bilgiyi ve/veya veriyi gönderene tazminatı gerektirmez. Bilgi göndermekle gönderdiğiniz materyalin/içeriğin sahibi olduğunuzu, bunun iftira niteliği taşımadığını ve Portalusso'nun bu materyali/içeriği kullanmasının üçüncü şahısların haklarını ya da geçerli yasaları ihlal etmek anlamına gelmeyeceğini de garanti etmiş bulunuyorsunuz. Portalusso gönderilen bilgileri kullanmakla ya da bir gönderimin başarılı olduğunu hususunda herhangi bir doğrulama ya da geribildirim paylaşmakla yükümlü değildir.

5. Fikri mülkiyet hakları

® Tescilli Ticari Marka Portalusso. Tüm hakları saklıdır. Bu web sitesinde yer alan tüm metin, görüntü ve diğer materyallere ilişkin tüm telif hakları ve diğer fikri mülkiyet hakları Dağ Grubu’nun mülkiyetindedir veya ilgili sahibinin izni ile mülkiyetinin kapsamına alınmıştır. Web sitesinde özgürce gezinebilirsiniz ancak bu web sitesinde yer alan her türlü metin, görüntü, ses, video vb. dahil (bundan böyle "bilgi" olarak anılacak olan) bilgiler hususunda yalnızca kendi ticari olmayan kullanımınız için erişim, indirme veya kullanım hakkına sahipsiniz. Bu, tüm telif haklarının ve diğer mülkiyet bildirimlerinin zarar görmemesi ve yukarıdaki ticari marka bildiriminin bu tür yeniden üretimlerde görünür olması koşuluyla yapılır. Bu web sitesinin herhangi bir parçasının hiçbir yeniden üretimi ticari kazanç elde etmek amacıyla satılamaz ya da dağıtılamaz , ayrıca değiştirilemez ya da bir başka esere, yayına ya da web sitesine konulamaz. Ticari markalar, logolar, karakterler ve hizmet markaları (hepsi birden bundan böyle "ticari markalar" olarak anılacaktır) (örn. Portalusso, Portalusso Luxury, Passion & Privilege, Portalusso PL, Portalusso logosu ve Portalusso'nin ürün etiketleri) Dağ Grubu'nun korunan ticari markaları ya da ticari adlarıdır. Bu web sitesinde yer alan hiçbir şey, bu web sitesinde görüntülenen hiçbir ticari markayı kullanma lisansı ya da hakkı verme şeklinde yorumlanmamalıdır. Bu web sitesinde görüntülenen ticari markaları ya da bu web sitesinde yer alan her türlü içeriği kullanma/kötüye kullanma bu Şart ve Koşullarda aksi belirtilmedikçe kesin surette yasaktır. Dağ Grubu’nun ciddi suçlarda fikri mülkiyet haklarını cezai kovuşturma dahil yasanın izin verdiği ölçüde uygulamalara gidebilir.

6. Diğer web sitelerine bağlantılar

Bu web sitesinin ziyaretçilerinin ilgisi ve konforu gözetilerek üçüncü tarafların web sitelerine bağlantılar sunulmuştur. Portalusso'nun web sitelerindeki bağlantılar sizi Portalusso ticari ağının dışına çıkarabilir. Portalusso, başka web sitelerinin içeriği, doğruluğu veya işlevi konusunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Portalusso üçüncü şahısların gizlilik politikalarındaki bir ihlal veya eksiklikten kaynaklanan herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Söz konusu bağlantılar iyi niyetle sunulmuştur ve Portalusso bağlantı verdiği diğer web sitelerinde meydana gelen sonraki bir değişiklik için sorumlu tutulamaz. Diğer web sitelerine bağlantı verilmesi Portalusso’nun bunlara onay verdiği anlamına gelmez. Portalusso ziyaret ettiğiniz tüm diğer web sitelerinin yasal ve gizlilik bildirimlerini dikkatli bir şekilde okumanızı ve bunlardan bilgi sahibi olmanızı önemle tavsiye eder.

7. Taahhütler ve feragatler

Bu web sitesi "olduğu gibi" ve "mevcut olduğu sürece" ilkelerine bağlı olarak sunulur. Bunun sonucu olarak, Portalusso (zımni ticari garantiler ve belirli bir amaca uygunluk garantileri dahil) açıkça, ima yoluyla, yasal veya diğer yollardan herhangi bir taahhütte bulunmaz. Söz konusu taahhütler; web sitesinde yer alan materyalin eksiksiz, doğru, güvenilir ve güncel olduğuna; üçüncü şahısların haklarını ihlal etmediğine, bu web sitesine erişimin kesintisiz veya hatasız olduğuna, bu web sitesinin güvenli olduğuna ya da bu web sitesi yoluyla Portalusso’dan alınan herhangi bir tavsiye ya da fikrin doğru ve güvenilir olduğuna ilişkin beyanları içerir. Bu türden ek beyan ve taahhütler açıkça reddedilir. Lütfen bazı yargılama yetkilerinin zımni garantilerin hariç tutulmasına izin vermeyebileceğine dikkat edin. Bu nedenle bunlardan bazıları sizin için geçerli olmayabilir. Lütfen yerel yasalarınızı kontrol edin. Portalusso bu web sitesine ya da bu web sitesinde yer alan bir özelliğin tamamına ya da bir kısmına erişiminizi istediği zaman sınırlama ya da sonlandırma hakkını saklı tutar.

8. Sorumluluk

Portalusso ve şirket adına bu web sitesinin yaratılmasına, üretilmesine ya da sağlanmasına dahil olan diğer şahıslar; Portalusso web sitesini kullanmanız ve/veya kullanamamanız, Portalusso web sitesine erişiminiz, bu web sitesi veya bu web sitesindeki bir bağlantı yoluyla erişilen diğer web sitelerinin içeriklerinde yapılan değişiklikler veya kullanıcının Portalusso'ya gönderdiği herhangi bir elektronik posta iletileri neticesinde Portalusso'nun bulunduğu ya da bulunmadığı bir eylem neticesinde oluşan doğrudan, endirekt, arızi, dolaylı veya cezai hasarlar, maliyetler, kayıplar veya sorumluluklardan herhangi bir şekilde sorumlu veya mesul tutulmayacaktır. Portalusso ve bu web sitesinin yaratılmasına, üretilmesine ya da sağlanmasına dahil olan diğer şahıslar bu web sitesinde sunulan materyal ve hizmetleri muhafaza etme ya da bunlarla bağlantılı herhangi bir düzeltme, güncelleme ya da bildirim yapmakla mesul değildir. Bu web sitesinde yer alan herhangi bir materyal bildirimde bulunulmaksızın değiştirilebilir. Ayrıca Portalusso, bu web sitesini kullanmanız, siteye erişmeniz ya da siteden herhangi bir materyal indirmeniz neticesinde bilgisayar donanımınıza ya da diğer mallarınıza bulaşabilecek virüslerden kaynaklı yaşanan herhangi bir kayıptan herhangi bir şekilde sorumlu ya da mesul tutulamaz. Bu web sitesinden malzeme indirmek sizin kendi sorumluluğunuz altındadır.

9. Yasaklanan eylemler

Portalusso muhtelif zamanlarda web sitesindeki tartışmaları, sohbetleri, postaları, iletimleri, bülten panolarını, vs. takip edebilmesine ya da gözden geçirebilmesine rağmen, şirket bunu yapmakla yükümlü değildir. Web sitesindeki bu türden yerlerde mevcut içeriklerden kaynaklanan kayıp veya hasar veya web sitesindeki bu türden yerlerde mevcut her türlü bilginin içerdiği herhangi bir hata, eksiklik, hakaret, iftira, tehlike, sahtelik, müstehcenlik, küfür, karalama, pornografi, gizliliğin ifşası veya yanlıştan sorumlu veya mesul değildir. Ziyaretçilerin, yasal olmayan ve tehdit, karalama, hakaret, müstehcenlik, lekeleme, kışkırtma, pornografi veya saygısızlık içeren materyaller ile cezayı gerektiren suç olarak değerlendirilebilecek herhangi bir icrayı teşkil ve teşvik edebilecek, hukuki sorumluluk doğurabilecek veya başka bir şekilde yasaları ihlal edebilecek herhangi bir materyali göndermeleri ya da iletmeleri yasaktır. Portalusso, bu tür bilgi veya materyalleri gönderen kimselerin kimliğinin kendilerine açıklanmasını talep eden icra makamları ile veya mahkeme kararları doğrultusunda tam işbirliğine girecektir. Ziyaretçilerin ayrıca gizlilik ihlali teşkil edebilecek herhangi bir eylemde (bir başka şahsın gizli bilgilerini söz konusu şahsın iznini almadan yüklemek dahil) bulunmaları veya diğer şahısların yasal haklarını ihlal etmeleri, bu web sitesini Portalusso’nun itibarını zedeleyecek biçimde eylemde bulunarak Portalusso'ya, çalışanlarına veya diğer şahıslara iftira ya da hakaret etmek için kullanmaları ve Dağ Grubu’nun mülkiyetine veya diğer şahısların mülkiyetlerine zarar verebilecek virüsler içeren dosyalar yüklemeleri yasaktır. Siz ve Dağ Grubu, bu web sitesinin kullanımından kaynaklanan ya da bununla ilgili herhangi bir anlaşmazlık ya da iddianın Türkiye yasalarınca yönetileceğini ve Türkiye mahkemelerinin münhasır yargı yetkisine tabii olacağını kabul etmiş bulunuyorsunuz.

10. Sonuçlar

Portalusso'nun bu yasal beyanda yer alan şart ve koşullardan herhangi birini ihlal ettiğinizi fark etmesi durumunda şirket derhal düzeltici eylemde bulunabilir. Bu tür önlemler, kullanıcının Portalusso tarafından sunulan hizmetlerinden faydalanmasını engellemeyi ve kullanıcı tarafından web sitesine konulan her türlü bilgi, veri ve içeriği derhal bildirimde bulunmadan kaldırmayı içerir. Portalusso'nun ihlaliniz nedeniyle mağdur olması durumunda şirket yegane takdir yetkisiyle hasarlarını tahsil etme yoluna gidebilir.

11. Çerezler

Portalusso, web sitelerini daha kullanıcı dostu, verimli ve güvenli kılan takip teknolojisini ("çerezler") kullanır. Çerezler kişisel bilgisayarınızda saklanan ve internet tarayıcınız tarafından kullanılan küçük metin dosyalarıdır. Portalusso'nun kullandığı çerezlerin büyük bir kısmı web sitesini ziyaretiniz sonlandıktan sonra otomatik olarak silinen oturum çerezleridir. Çerezler kişisel bilgisayarınıza zarar vermez ve herhangi bir virüs içermez. Yine de çerezleri kullanmak istemezseniz şirketin web sitesine erişiminiz herhangi bir şekilde engellenmeyecektir. Tarayıcınız çerezleri izninizle kabul edecek veya tamamen bloke edecek şekilde ayarlanabilir.

12. Düzeltmeler Portalusso istediği zaman bu postayı güncelleyerek bu Şart ve Koşullar üzerinde düzeltme yapabilir. Bu düzeltmeler sizin için bağlayıcıdır ve bu nedenle bu sayfayı düzenli olarak ziyaret etmeniz tavsiye edilir. Portalusso bu bildirimde her türlü değişiklik ve düzeltme yapma hakkını saklı tutar. Lütfen muhtelif zamanlarda bu ve her türlü yeni bilgileri gözden geçirmek için bu sayfaya bakın.

Portalusso® Dağ Grubu'nun Tescilli Ticari Markası. Tüm hakları saklıdır.

Portalusso 2020